Уважаеми колеги, на свое заседание Управителния съвет на РK на БАЗ – София , взе решение за провеждане на Общо събрание на колегията на 10.Ноември.2020 г. Дневният ред, мястото и часа ще бъдат определени допълнително с оглед на мерките за справяне с COVID-19.

Също така беше решено, че се дава възможност на членовете, които не са заплатили членския си внос за 2020г. да го направят в срок до 10.Октомври 2020г. Както знаете срокът беше 31-ви март и беше удължен до 31-ви май с оглед на извънредното положение. При невнасяне на членския внос за 2020г. и след изтичане на определения допълнителен срок, съответното лице губи възможността да упражнява, произтичащите от членственото му правоотношение, права. На състоялата се на 02.10.2020 г. Кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентираните практики и дейности в зъбопротезирането като част от денталната медицина, инициирана и организирана от Българската асоциация на зъботехниците, на представителите на Изпълнителна агенция „Медицински Надзор“ бяха връчени първите списъци със СМТЛ, неизрядни спрямо ЗЛЗ и ЗСОМСААМСЗПФ. Списъкът ще публикувам и тук.