Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Шумен е учредена на 12.03.2019 г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 32 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

(2) Новопостъпващите членове плащат членски внос пропорционално за съответната календарна година, считано от датата на подаване на заявлението за вписване в регистъра на РК.
(4) Членове с намалена работоспособност, установена с решение на ТЕЛК, заплащат 50% от размера на членския внос по ал.1.
(5) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Членове в отпуск за гледане на дете не заплащат членски внос за срока на отпуска.
(6) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Обстоятелствата по ал.4 и 5 се удостоверяват със заявление до председателя на РК в 10-дневен срок от настъпването им.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Шумен
IBAN BG48STSA93000026345978
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Шумен
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

бул. Велики Преслав 9 , 9700, Шумен

Регионален председател

+359 898597244

Имейл

office-shumen@baz.bg

Галерия

Новини

Структура

Даниела Тодорова

Председател

 • Заместник председател Стефан Николов

  Секретар  Иван Иванов

 • Контролна комисия:

  Председател  Антония Маринова

  Членове:

  1. Димитър Крумов
  2. Стела Велкова

   

  Комисията по професионална етика:

  Председател Антония Маринова

  Членове:

  1. Ивайло Дочев
  2. Ивелина Дамянова

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-shumen@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 898597244

Полезни връзки