Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Шумен е учредена на 12.03.2019 г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 32 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Шумен
IBAN BG48STSA93000026345978
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Шумен
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

пл. „Възраждане“ 1, 9700, Шумен

Регионален председател

+359 898 508 799

Имейл

office-shumen@baz.bg

Галерия

Новини

Структура

Антония Маринова

Председател

 • Заместник председател Стефан Николов

  Секретар  Иван Иванов

 • Контролна комисия:

  Председател  Даниела Тодорова

  Членове:

  1. Димитър Крумов
  2. Стела Велкова

   

  Комисията по професионална етика:

  Председател Емилия Йорданова

  Членове:

  1. Ивайло Дочев
  2. Ивелина Дамянова

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-shumen@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 898 508 799

Полезни връзки